update : 13 pups verwacht

Loa is zo duidelijk ‘voller’ dan bij haar eerste nestje dat we heel benieuwd waren naar het aantal te verwachte pups. Een röntgenfoto geeft daar meer duidelijkheid over.

De arts telde 13 puppies! Nog een paar dagen en we gaan een drukke tijd tegemoet 🙂

De puppies van Atien & Loa verwachten we rond 11 juli 2022.

Meer informatie over deze combinatie.